Stichting KWIL

Stichting KinderWerk Leeuwarden

Stichting KinderWerk Leeuwarden

Jeugdland

Jeugdland kinderspelweek (in 2023)

35e Jeugdland was een succes!!!

Jeugdland is de grootste activiteit van Stichting KWIL. Jaarlijks vindt Jeugdland plaats in de laatste week van de zomervakantie op sportterrein Nijlân. Kinderen van 6 t/m 12 jaar kunnen een week lang elke dag allerlei activiteiten doen. Vrijwilligers begeleiden de 150-450 kinderen bij deze activiteiten begeleiden.

Op maandag is er het hutten bouwen en een instuif. 

Dinsdag/woensdag/donderdag  zijn er 6 dagdelen waar alle 6 groepen aan meedoen. De dagdelen bestaan uit activiteiten op creatief, sportief en educatief gebied. Een aantal onderdelen keren ieder jaar terug, omdat ze populair zijn bij de kinderen. Niet alle groepen doen dezelfde activiteiten op dezelfde dag, maar worden verspreid over 3 dagen.

Op vrijdag hebben we een instuif en staat het terrein vol met allerlei luchtkussens en spelletjes waar de kinderen vrij mogen spelen. De week wordt afgesloten met een voorstelling, het Jeugd Pasveerkorps komt langs en voor alle deelnemers, vrijwilligers, ouders, sponsoren, omwonenden en andere betrokkenen wordt er een broodjesfestijn gehouden.

Elke dag worden de kinderen in zes groepen ingedeeld. Deze groepen hebben de kleuren rood, geel, groen, oranje, paars en. De groep bestaat uit ongeveer 15 vrijwilligers en een teamcoach. De teamcoaches zorgen er voor dat alles soepel verloopt binnen hun groep. Zij zijn ook het aanspreekpunt voor de vrijwilligers en ouders.

Er wordt dit jaar niet geslapen op Jeugdland, wel is er een avondprogramma. De kinderen mogen één avondprogramma van 19.00 – 23.00 uur komen. Dit kan op dinsdag of donderdag. We hebben ’s avonds een spelencircuit, het populaire Koekkiemonsterspel en we sluiten de avond af met een broodje bakken bij het kampvuur.

De kinderen worden bij de kassa ingedeeld in één van de zes kleuren. De hele week zullen ze in diezelfde kleur en dus met dezelfde begeleiding het programma doorlopen. Dinsdag/woensdag/donderdag doen de kinderen 2 verschillende dagdelen. Na 3 dagen heeft iedereen dezelfde activiteiten gedaan.

Ontbijt en lunch, met tussendoortjes:

Nieuw dit jaar is dat Jeugdland om 9.15 uur start met ontbijt voor alle kinderen en vrijwilligers. Ook verzorgt Jeugdland de tussendoortjes en de lunch. Dit in het kader dat iedereen zonder hongergevoel mee kan doen en gelijkheid te creëren in de tussendoortjes. Wij horen graag voor 22 augustus wie er een speciaal dieet volgt, in verband met allergie en/of gezondheid

Maandag            9.15 – 16:00 Tenten bouwen en versieren en teambuilding         

Dinsdag               9.15 – 16:00 Zes dagdelen met diverse activiteiten

Woensdag          9.15 – 16:00 Zes dagdelen met diverse activiteiten

Donderdag         9.15 – 16:00 Zes dagdelen met diverse activiteiten

Vrijdag                 9.15 – 14:00 Spelinstuif, voorstelling, broodjesfestijn

Extra Begeleiding 

Wij bieden kinderen met een beperking extra begeleiding zodat ook zij mee kunnen doen met Jeugdland. U moet hierbij denken aan kinderen met een verstandelijke beperking of een gedragsprobleem.

Op Jeugdland zijn de kinderen verdeeld over 6 groepen. Binnen deze groepen zijn extra begeleiders aanwezig. Kinderen die onder deze begeleiding vallen, volgen zoveel mogelijk het reguliere programma. Waar nodig wordt een activiteit aangepast of vervangen. De kinderen en extra begeleiders blijven de hele week in de zelfde samenstelling om extra structuur en zekerheid te bieden.

Alleen voor extra begeleiding moet u uw kind voor 15 juli 2023 vooraanmelden. (opgave van te voren is alleen voor deze kleine groep verplicht) Bij de opgave dient u te vermelden waarom uw kind extra begeleiding nodig heeft. Alle andere kinderen kunnen een weekkaart kopen, online of tijdens de week aan de kassa.

Opgeven doet u door via deze link het voorlopige aanmeldformulier te vullen. Dit is nog geen toezegging. Binnen vier weken neemt de Coördinator Extra Begeleiding contact met u op per telefoon om te bespreken of we voldoende informatie hebben. Na 15 juli ontvangt u per mail eventueel bevestiging dat uw kind mee kan doen in deze groep. Voor meer informatie, opgave en vragen over of uw kind in aanmerking komt voor de extra begeleiding kunt u contact opnemen per mail info@kwil.nl.

Bij een aantal kinderen blijkt Jeugdland heel veel prikkels te geven, waardoor het kind grote moeite heeft zich aan de regels van Jeugdland aan te passen, wat resulteert in zeer brutaal gedrag richting de andere kinderen en vrijwilligers. Mocht dit met uw kind zo blijken te zijn, dan zoeken wij samen met u een oplossing. Deze oplossing wordt besproken, vastgelegd en ondertekend. Mocht het kind nog moeite te hebben met zich aan te passen, dan is verdere deelname helaas niet mogelijk.

Leeftijden 
Alle kinderen van 6 tot en met 12 jaar zijn van harte welkom bij onze week. Ook kinderen die daar net buiten vallen kunnen deelnemen, maar dat moet dan eigen keus zijn en altijd in overleg vooraf of aan de kassa. Als wij uw kind te jong inschatten, is deelname helaas niet mogelijk.

Avondprogramma
Het is dit jaar niet mogelijk om te overnachten bij Jeugdland. Wel is er een avondprogramma op dinsdag en donderdagavond. Uw kind mag 1 avond meedoen aan het avondprogramma. U brengt uw kind om 19.00 uur en haalt het om 23.00 uur weer op. Opgave kan tijdens de week, bij de kassa.

Busvervoer
Op eigen initiatief en niet door ons georganiseerd of vergoed.


Kosten

Een dagkaart kost € 2,00
Een weekkaart kost € 5,00 (inclusief één avondprogramma)

Mocht u, om wat voor reden dan ook, geen kaart kunnen kopen, laat het ons weten via info@kwil.nl en wij zorgen dat u gratis kaarten voor uw kinderen krijgt. Iedereen moet mee kunnen doen!!

Voorverkoop
We hebben géén fysieke voorverkooppunten in 2023. Kaarten worden wel online verkocht.

Locatie
Het terrein voor het 35e Jeugdland is wederom vastgesteld op sportcomplex Nijlân. Achter de Atletiekbaan. Een mooi groen terrein wat goed af te sluiten is en toch overzichtelijk blijkt. ’s Nachts is er bewaking aanwezig. EHBO is dag en nacht aanwezig, maar deelname is geheel op eigen risico. De organisatie is niet aansprakelijk voor vermissing, diefstal en/of enig letsel.

Belangrijk

  • Geef bijzonderheden door aan de Teamcoach, zoals (kleurstof-)allergieën, medicijngebruik, gedragsproblemen ed. Dan houdt de leiding daar rekening mee. Dit kan bij de informatiebalie aan de kassa.
  • Zorg dat uw kind tijdens de week geen dure en/of nieuwe kleding draagt en laat waardevolle spullen en geld thuis.
  • Geef uw kind een hamer mee op maandag om hutten te bouwen.
  • Geef uw kind op dins-, woens-, donder- en vrijdag zwemkleding en schone kleren mee.
  • Heeft uw zoon of dochter geen zwemdiploma, geef dan zwembandjes mee.
  • Zet op alle spullen uw naam, adres en telefoonnummer (denk aan kleding, broodbakjes en gereedschap).
  • Geef uw kind uw telefoonnummer mee, zodat wij u kunnen bereiken.
  • Avondprogramma: U haalt uw kind ’s middags eerst op, Om 19 uur brengt u uw kind, om hem/haar vervolgens om 23.00 uur weer op te halen.

Foto’s
Tijdens activiteiten van Stichting KinderWerk In Leeuwarden kunnen foto’s gemaakt worden. Door directe of indirecte deelname (in de breedste zin van het woord) aan activiteiten van de stichting geeft de persoon, en/of aanwezige (wettelijke) vertegenwoordiger, toestemming om zijn of haar portret te gebruiken voor promotiedoeleinden van de stichting. Foto’s waarop zijn of haar portret staat kunnen op zowel de website als voor drukwerk worden gebruikt. Te allen tijde zal de stichting er voor zorg dragen dat het redelijk belang van de geportretteerde niet geschonden wordt. Indien het gebruik niet gewenst is, kan aan het secretariaat gevraagd worden de foto(‘s) per direct te laten verwijderen.