Stichting KWIL

Stichting KinderWerk Leeuwarden

Stichting KinderWerk Leeuwarden

Doelstellingen

Het Jeugdland is in beginsel opgezet om de kinderen een ontspannen week te bieden, maar is in de loop der jaren uitgegroeid tot sociaal cultureel werk dat vanuit vrijwillig initiatief wordt georganiseerd en gedragen. Het is nu toegankelijk voor kinderen tussen de zes en dertien jaar oud, uit alle lagen van de bevolking, al dan niet met een gedragsstoornis of handicap. De voornaamste raakvlakken zijn educatie en recreatie.

Nu de Stichting ook andere activiteiten organiseert zijn de doelen daarop bijgesteld:

Doelen, die met het organiseren van het activiteiten door de Stichting KinderWerk In Leeuwarden worden nagestreefd, zijn:

Opvang; het accent ligt op een zekere zorg voor de kinderen. Ze hangen niet op straat rond maar worden bezig gehouden.
Ontspanning; de kinderen worden door vele afwisselende activiteiten vermaakt.
Ontmoeting; de kinderen komen binnen zonder rol (zoals die stoere meid of dat vervelende jongetje), hierdoor ontstaat er een open ontmoeting, waarbij factoren als sekse, klasse, cultuur, leeftijd of rol minder overheersend worden. De kinderen hoeven niet aan bepaalde verwachtingen te voldoen zoals bij hen in de buurt en ze staan daardoor opener voor nieuwe contacten.
Ontwikkeling; wij doen ons best zoveel mogelijk nieuwe activiteiten aan te bieden. Zo hopen wij interesses en capaciteiten van kinderen te wekken en te laten ontwikkelen.
Ontplooiing; er wordt de kinderen de ruimte geboden zelf dingen op te pakken en hun eigen fantasie te gebruiken (bijvoorbeeld bij knutselen e.d.)
Overdracht; samenwerken en samen spelen staan hoog bij ons in het vaandel. We proberen de kinderen bij te brengen dat ieder kind evenveel recht heeft op plezier, tijdens de activiteit, maar zeker ook er na.
Welzijn; wellicht ons grootste doel is jeugdigen nemen zoals ze zijn, bij te dragen aan een zich “wel” voelen.
Om deze doelen te kunnen bereiken wordt er gestreefd naar een optimale integratie van alle jeugd en leiding tijdens de activiteiten. Er wordt ruimte gemaakt om sociale contacten te leggen, kennis te maken met diverse sporten en activiteiten en om te ontspannen.

Daarnaast luisteren we naar elkaar, zodat we van elkaar leren en we elkaars normen en waarden gaan respecteren. We doen ons best ook andere culturen in ons programma te verwerken.

—————

Daar de Stichting een beroep doet op vele vrijwilligers en voornamelijk jongeren tussen de 16 en de 25 jaar, zijn daar ook doelstellingen aan gekoppeld, zoals:

Ontspanning en ontmoeting; de jongeren leren leeftijdsgenoten kennen, waarmee ze samen moeten werken om tot een goed resultaat te komen.
Experimenteren; de jeugdigen komen er achter waar ze goed in zijn, en waarin niet en of ze het leuk vinden om met kinderen te werken. Er ontstaan nieuwe gedragsregels en ze vinden uit ‘hoe het hoort’.
Ontplooiing, ontwikkeling, vorming; de jongeren leren van elkaar en zien dat iets voor een ander doen ook in je eigen voordeel werkt. Door te werken met kinderen kan het zelfbeeld eventueel beter worden, wat weer goed is voor het zelfvertrouwen.
Zelfbeheer;
 de jongeren krijgen de verantwoordelijkheid over anderen en materialen. Er wordt vanuit gegaan dat ze zelf wat kunnen en dat ze de verantwoordelijkheden kunnen dragen.
Informatie en begeleiding; van te voren wordt er voldoende informatie en voorlichting gegeven over de problematiek die zich voor kan doen. Ook tijdens de week is er voldoende leiding aanwezig.
Door de jongeren volop ruimte te bieden tijdens de activiteiten wordt er aan hun zelfbeeld gewerkt. Daarnaast houden we ook hen van de straat, en maken ze zichzelf nuttig op een voor henzelf prettige manier.