Stichting KWIL

Stichting KinderWerk Leeuwarden

Stichting KinderWerk Leeuwarden

KWIL inhuren

Stichting KinderWerk In Leeuwarden is continu in ontwikkeling. Naast de twee volledig eigen activiteiten (Jeugdland en de Talentendag), werken we mee aan diverse andere festivals. Ook u kunt wellicht KWIL benaderen voor leuke laagdrempelige kinderactiviteiten. Wij hebben daarvoor een aantal richtlijnen opgesteld. Wij willen uiteraard niet in de plaats komen van betaalde activiteiten zodat een kostenbesparing kan worden gerealiseerd. We werken daarom voornamelijk mee aan non-profit initiatieven vanuit vrijwillige basis.

Wilt u meer weten over een samenwerking en kijken of KWIL bij uw evenement iets extra’s kan bieden? neem contact op voor meer informatie.

Stichting KinderWerk In Leeuwarden (kortweg KWIL) heeft tot doel op professioneel niveau activiteiten te organiseren of ondersteunen zodat kinderen in Leeuwarden er een kwalitatief en kwantitatief aanbod van activiteiten vinden. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de inzet van ruim 100 vrijwilligers uit de gehele provincie, en soms daarbuiten. Een van onze diensten is de spelweek Jeugdland.

De doelstelling van KWIL is om haar activiteiten uit te bouwen. We hebben immers de ervaring (20 jaar!!), kwaliteiten en het netwerk hiervoor. Ons voorstel betekent het verzorgen van de (geïnstrueerde) vrijwilligers en daarnaast het volgende. KWIL kan de activiteiten tijdens het evenement zelf opzetten, indelen, huren en bemannen. De contacten die wij hebben zullen wij hier uiteraard voor inzetten en dit zal voor u een kostenverlagend effect hebben waardoor voor kinderen extra (mooie) activiteiten/materiaal ingezet kan worden. Op verzoek kunnen we u concrete voorbeelden geven van het verschil in de kosten doordat wij, door het jaar heen, vaker materialen zoals springkussens van betreffende bedrijven huren. Wij nemen u hierdoor tegelijk het regelwerk uit handen. Voor KWIL is het voordeel van deze samenwerking dat zij haar activiteiten én haar naam verder kan uitbouwen.

Heeft u een evenement gepland en bent u op zoek naar een nevenactiviteit voor kinderen tot ongeveer 12 jaar? Neem dan eens contact met ons op. Wanneer u ons aangeeft welk budget u beschikbaar stelt, op welke datum en welke locatie het evenement zich afspeelt en hoeveel bezoekers u verwacht, zullen wij u zo spoedig mogelijk een passend voorstel doen. We denken dan aan springkussens, schminkstands, knutselhoekjes en kleine spelletjes.