Stichting KWIL

Stichting KinderWerk Leeuwarden

Stichting KinderWerk Leeuwarden

Meldprotocol

Melden van (seksueel) misbruik

Hieronder vind je een samenvatting van wat je moet doen als je weet of vermoedt dat een vrijwilliger een minderjarige (seksueel) misbruikt.

Het officiële meldprotocol is op te vragen bij het secretariaat.

Wat moet je doen als je iets vermoedt?

Als je vermoedt dat een vrijwilliger een kind (seksueel) misbruikt kun je dit melden bij iemand van het bestuur of een vertrouwenspersoon. Ook als je het niet zeker weet kun je dit melden bij een vertrouwenspersoon. Misschien zijn er al meer meldingen gedaan over deze vrijwilliger. Een melding is ook niet meteen een beschuldiging. Een vertrouwenspersoon weet welke stappen ze kan ondernemen om een vermoeden uit te zoeken.

Op heterdaad!

Als je een vrijwilliger betrapt op het (seksueel) misbruiken van een minderjarige zorg je zo snel mogelijk voor veiligheid van het slachtoffer. Laat het slachtoffer nooit alleen en stel hem of haar gerust. Vraag wat er is gebeurd maar probeer het slachtoffer niet uit te horen. Als het slachtoffer niet wil vertellen, hoeft dat niet. Probeer zo snel mogelijk een bestuurslid in te lichten over het misbruik. Vertel altijd aan betrokkene dat je een melding maakt bij het bestuur en dat er een vertrouwenspersoon beschikbaar is om er over te praten.

Als je een vermoeden hebt of iets zeker weet ga dit niet rondbazuinen. Dit kan een eventueel onderzoek in de weg staan. Ook helpt het het slachtoffer niet.

Belangrijk:

Meldt (vermoedens van) misbruik altijd bij het bestuur of een vertrouwenspersoon. Een melding is nog geen beschuldiging.

Vertrouwenspersonen

Zoë Bult

Op verzoek zijn ook gegevens verkrijgbaar van een vertrouwenspersoon buiten het bestuur.

Stappen na melding van misbruik:

Binnen de vrijwilligersorganisatie is een melding gedaan van seksueel misbruik of is seksueel misbruik aan het licht gekomen. Wij ondernemen de volgende stappen om zo goed mogelijk met de melding of het geval van misbruik om te gaan en om onnodige fouten te vermijden. We houden bij deze stappen altijd rekening met de specifieke situatie.

Stap  1:           Neem de melding aan

Stap  2:           Formuleer een tweespan

Stap  3:           Stel een coördinator aan

Stap  4:           Win advies in

Stap  5:           Voer een gesprek met betrokkenen (en ouders)

Stap  6:           Voer een gesprek met en neem evt. maatregelen t.a.v. beschuldigde

Stap  7:           Besluit over aangifte en inschakelen klacht/tuchtrecht (indien van toepassing)

Stap  8:           Informeer betrokken vrijwilligers

Stap  9:           Informeer direct betrokken ouders

Stap  10:         Sta pers te woord (indien van toepassing)

Stap  11:         Neem maatregelen na uitspraak van Justitie of klacht/tuchtrecht (indien van toepassing)

Stap  12:         Registreer beschuldigde op waarschuwingslijst

Stap  13:         Informeer direct en indirect betrokkenen

Stap  14:         Evalueer, sluit zaak af en zorg voor dossiervorming