Stichting KWIL

Stichting KinderWerk Leeuwarden

Stichting KinderWerk Leeuwarden

Organisatie en bestuur

Stichting KinderWerk in Leeuwarden is in 2006 opgericht vanuit een gelijknamige werkgroep (zie ook “geschiedenis”). De stichtingsopzet is sindsdien gegroeid en ziet er nu als volgt uit:

De stichting wordt geleid door een (in principe) 5-9-koppig bestuur. Dit bestuur bestaat uit een unieke combinatie van “doeners” en “denkers”. De één heeft meer uitvoerende kwaliteiten, de ander is meer van het organisatorische vlak. Samen kunnen zij alles aan. Het bestuur gedurende seizoen 2022-2023:

  • Vacature (voorzitter)
  • Peter Schleiffert
  • Lizetta Zwemer (Penningmeester)
  • Leoni Vogelzang (Secretaris)
  • Zoë Bult
  • Stefan Visser
  • Vacature – Algemeen lid

Het bestuur heeft voor de activiteit Talentendag een aparte commissie onder zich hangen.

Voor de doelstellingen zoals deze in de statuten zijn omschreven klikt u hier. Het beleidsplan vind u hier. (versie oktober 2019).
Er worden geen beloningen uitgegeven, zoals is vastgelegd in de statuten. Wel worden gemaakte onkosten voor bestuur en vrijwilligers vergoed na declaratie. Een vacatievergoeding voor het bijwonen van vergaderingen voor aanwezige bestuursleden is er niet.
Voor actuele verslagen van de activiteiten en de financiële verantwoording klikt u hier.
De stichting heeft als postadres: Klimme 11, 8941 DK Leeuwarden, er is geen bezoekadres. Het statutair adres is te raadplegen via www.kvk.nl
Is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Noord-Nederland onder nummer: 01-112704 
Is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI-erkend door de belastingdienst)
Heeft als RSIN: 815383289
En heeft als bankrekeningnummer: NL73INGB0005104204