Stichting KWIL

Stichting KinderWerk Leeuwarden

Stichting KinderWerk Leeuwarden

Pers

Deze pagina is speciaal ingericht voor journalisten of andere geïnteresseerden die meer informatie over de Stichting KWIL willen inwinnen om een artikel te plaatsen in krant, wijkkrant, magazine etc.

Op deze website vindt u veel bruikbare teksten die u, mits ze niet worden gewijzigd of ingekort, over mag nemen. wilt u aanpassingen maken in de tekst, of meer informatie over een specifiek onderdeel van onze stichting, dan kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier op de homepage.

U treft hieronder ons logo. wij verzoeken u ons altijd vooraf in te lichten wanneer u een van deze stukken wenst te gebruiken en ons een gedrukt exemplaar van de editie waarin dat is gebeurd toe te zenden. Alleen op die manier kunnen wij zicht houden op het gebruik van ons logo en de naam KWIL.

Namens het bestuur.