Stichting KWIL

Stichting KinderWerk Leeuwarden

Stichting KinderWerk Leeuwarden

Sponsoring

De Stichting kan bestaan van subsidie van de gemeente enerzijds en van giften en sponsorgelden anderzijds. Wij hebben dus uw hulp hard nodig om al onze activiteiten verdeeld over het hele jaar door te laten gaan.

 U kunt onze Stichting zakelijk sponsoren (voor particuliere sponsoring hebben wij de “vrienden van KWIL”pagina op de website opgesteld). Door middel van uw donatie kunnen wij onder andere de volgende activiteiten organiseren:

  • Jeugdland

Bij sponsoring van 50,- of meer (aan voor ons geldende inkoopwaarde) is een tegenprestatie mogelijk. Die wordt eerst besproken en samen vastgesteld:

  • 50,- tot 99,99

o   Vermelding met logo op sponsorenbord bij de kassa van Jeugdland

o   Vermelding in tekst op nieuwsbrief die vrijdag aan alle kinderen wordt meegegeven

o   Vermelding in tekst op de website onder de pagina donateurs

o   Vermelding in de bedankadvertentie in de Huis-aan-Huis oktober 2018

  •  100,00 tot 249,99

o   Alle bovenstaande plus:

o   Vermelding met (zwart/wit) logo op de nieuwsbrief die maandag wordt meegegeven aan alle kinderen (mits sponsor bekend vóór 1-8 en logo ingestuurd naar info@kwil.nl)

o   Vermelding met (kleur) logo op de website voorpagina

o   Vermelding met (kleur) logo op de (o.a. digitale) folder en de posters (aantal onbekend) (mits sponsor bekend vóór 1-6)

  • 250,00 of meer

o   Alle bovenstaande plus:

o   Vlag of spandoek op het terrein tijdens de hele week

o   Eigen tekst en logo door ons gedeeld op facebook tijdens de week

o   Andere tegenprestaties in overleg

NB: wat we niet doen: folders, of posters van sponsoren op ons terrein of bij de kassa.

Giften (gewone of periodiek); Uiteraard zijn wij als Stichting blij met elke bijdrage. U kunt ook eenmalig of periodiek een bedrag overmaken op onze bankrekening NL73INGB0005104204 t.n.v. Stichting KinderWerk In Leeuwarden.

Bovenstaand genoemde vormen van sponsoring zijn maar enkele voorbeelden. Indien u op een andere wijze een bijdrage wilt leveren voor onze activiteiten (bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van materialen), dan kunt u contact opnemen met Peter Schleiffert (voorzitter en portefeuille Sponsoring).

Onder bepaalde voorwaarden zijn de uitgaven aan de stichting aftrekbaar voor de Inkomstenbelasting. Dit geldt ook voor giften in natura. Een belangrijke voorwaarde voor het aftrekken is, dat u deze gift moet doen aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Stichting KinderWerk In Leeuwarden heeft sinds 1 januari 2008 een ANBI-verklaring. U kunt het beste zelf bij de Belastingdienst controleren of uw gift aftrekbaar is; hiervoor kunnen wij geen verantwoording dragen.