Stichting KWIL

Stichting KinderWerk Leeuwarden

Stichting KinderWerk Leeuwarden

Vrienden van KWIL

De Stichting KinderWerk In Leeuwarden (KWIL) organiseert op stedelijk niveau activiteiten voor (basisschool)kinderen. Bekendste en grootste activiteit is kinderspelweek Jeugdland in de laatste week van de zomervakantie welke sinds 1988 bestaat.

De stichting draait volledig op vrijwilligers, naast het bestuur zijn er ruim 150 vrijwilligers betrokken en actief. Helaas blijkt dat wij onze activiteiten op het gebied van sport, spel, educatie en creativiteit niet kunnen ontwikkelen en uitvoeren, zonder de steun vanuit fondsen, het bedrijfsleven, sponsoring en particuliere giften.

Draagt u onze Stichting ook een warm hart toe? Steun ons dan door middel van een bijdrage! Het bedrag is door u zelf in te vullen, maar bedraagt minimaal € 10,-  per jaar. U ontvangt dan 2 maal per jaar onze digitale nieuwsbrief, de KWILLER, waarin wij u op de hoogte houden van alle activiteiten die georganiseerd worden.

Stichting KinderWerk In Leeuwarden staat bij de belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit houdt in dat giften aan de Stichting aftrekbaar zijn betreffende de inkomsten- of vennootschapsbelasting.