Stichting KinderWerk in Leeuwarden is in 2006 opgericht vanuit een gelijknamige werkgroep (zie ook "geschiedenis"). De stichtingsopzet is sindsdien gegroeid en ziet er nu als volgt uit:

De stichting wordt geleid door een (in principe) 9-koppig bestuur. Dit bestuur bestaat uit een unieke combinatie van "doeners" en "denkers". De één heeft meer uitvoerende kwaliteiten, de ander is meer van het organisatorische vlak. Samen kunnen zij alles aan. Het bestuur gedurende seizoen 2018-2019:

  • Peter Schleiffert (Voorzitter en Portefeuille algemene zaken)
  • Vacature (Penningmeester en Portefeuille financiën)
  • Leoni Vogelzang (Secretaris en Portefeuille administratieve zaken)
  • Sanne Scheffer (Portefeuille Vrijwilligers)
  • Stefan Visser (Portefeuille Faciliteiten)
  • Vacature (Portefeuille Talentendag, tijdelijk ingevuld door Leoni Vogelzang)
  • Gerry van Ingen (Portefeuille Spelprogramma)
  • Richard van der Meer (Portefeuille Promotie en verkoop)
  • Vacature (Portefeuille sponsoring, tijdelijk ingevuld door Peter Schleiffert)

Het bestuur heeft voor de activiteit Talentendag een aparte commissie onder zich hangen.

Voor de doelstellingen zoals deze in de statuten zijn omschreven klikt u hier.

Het beleidsplan vind u hier.
Er worden geen beloningen uitgegeven, zoals is vastgelegd in de statuten. Wel worden gemaakte onkosten voor bestuur en vrijwilligers vergoed na declaratie. Een vacatievergoeding voor het bijwonen van vergaderingen voor aanwezige bestuursleden is er niet.
Voor actuele verslagen van de activiteiten klikt u hier.

De stichting heeft als postadres: Postbus 2634, 8901 AC Leeuwarden
Is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Noord-Nederland onder nummer: 01-112704 
Is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI-erkend door de belastingdienst)
Heeft als RSIN: 815383289
En heeft als bankrekeningnummer: NL73INGB0005104204